Mediafan - 2008-09-08 17:52:12

Na terenie Gruzji została zatrzymana grupa Polskich dziennikarzy. Zostali oni uznani za jeńców wojennych. Dziennikarzy zatrzymało wojsko Rosyjskie i Osetyńska milicja.

Dziennikarzom skonfiskowano cały sprzęt który posiadali od kamer i mikrofonów po telefony komórkowe. Do dziennikarzy zostali wysłani dyplomaci Gruzińscy. Ambasada RP w Gruzji informuje, że był to pierwszy przypadek zatrzymania Polaków na terenie Gruzji. Ambasada zaświadcza także, że dziennikarze i ich gruziński kierowca są dobrze traktowani.

www.mbdig.pun.pl www.pileckiego.pun.pl www.dbnet.pun.pl www.demonsovchaos.pun.pl www.nms.pun.pl